Webconnect hosting provider logo
Web hosting phone number0700 3 10 22

Определяне на условия:

ДОСТАВЧИК - "УебКонект ООД", представлявано от Никола Христов Ников

КЛИЕНТ - физическо или юридическо лице, кандидатстващо за услугите предлагани от "УебКонект ООД"

ПРОДУKT - Споделени уебхостинг услуги, представяни от "УебКонект ООД".

СЪДЪРЖАНИЕ - всякакъв вид информация, като например: данни, текст, графики, изображения, снимки, звук, видео, съобщения или други материали, които могат да бъдат намерени в Интернет.

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: "УебКонект ООД".
 2. Седалище и адрес на управление на ДОСТАВЧИКА: гр.София, жк.Младост 3, бл.304, вх.1, ет.1, ап.2
 3. Данни за контакт на ДОСТАВЧИКА: гр.София, жк.Младост 3, бл.304, вх.1, ет.1, ап.2; E-mail: support@webconnect.bg; тел.:+359 877 58 58 50.
 4. ДОСТАВЧИК регистриран: по ф.д. #20081229121312 по описа на АВ, с ЕИК 200522979
 5. Ангажирани страни
  Това споразумение е между "УебКонект ООД" (ДОСТАВЧИК) и страната, която е посочена в онлайн заявката (КЛИЕНТ).
 6. Планове за споделен хостинг
  ДОСТАВЧИКЪТ ще определи определен план за пространството от ресурсите на сървъра, което ще се ползва от КЛИЕНТА, докато употребата е в съответствие с условията посочени по-долу.
 7. Месечен трафик
  Това се отнася до общия месечен размер на данни, изтеглени от сървърите на ДОСТАВЧИКА и / или неговите филиали.
 8. Спазването на допустимата политика за употреба трябва да бъде стриктно наблюдавано от страна на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ ще приеме мерки за незабавното прекратяване без възстановяване, ако в сайта на клиента се случва някое от следните нарушения


Общи условия

 1. КЛИЕНТЪТ НЕ трябва да стартира всякакъв вид "сървърни приложения", които застрашават сигурността на сървъра. Всички програми / скриптове, които отварят даден порт на споделен хостинг сървър се смятат за "сървърни приложения". Те включват, но не се ограничават до: IRC сървъри, IRC клиенти, Ikonboard (Всички версии), FormMail, Greymatter, UltimateBBS, nph-прокси , включително Anonymizer.
 2. Услугите на доставчика не трябва да се използват за незаконни цели нито в подкрепа на такива. Това включва и сайтове, които предлагат пиратски софтуер, пиратски продукти, порносайтове, както и разпространението на вируси. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да си сътрудничи с юридически власти в разкриване на информация за КЛИЕНТИ, които извършват този вид нарушение.
 3. Услугите не трябва да се използват за изпращане чрез електронна поща, файлове или предоставяне, чрез уеб публикувате, на информация или всякакъв вид материали, които може / или причиняват дискомфорт, щетите, омраза, сериозна заплаха за обществото и / или тормоз на други хора.
 4. КЛИЕНТЪТ не трябва да напада друг / други Интернет потребител / потребители като, но не се ограничава само до СПАМ, достъп до потребителски профил, достъп до информация на друг потребител, проникващи мерки в сигурността, които може или не може да доведе до загуба или корупция на данни.
 5. Услугите не трябва да бъдат използвани в дейности, които нарушават дейността на други мрежи или мрежата на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ ще носи отговорност за пълния размер на всички материални и нематериални щети, които е предизвикал или може да предизвика при евентуален пробив на системата.В случай на злоупотреба или ако поставеното съдържание от КЛИЕНТЪТ възпрепятства нормалната работа на услугите на ДОСТАВЧИКЪТ, то ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прекрати моментално, без предупреждение хостинг услугите на КЛИЕНТЪТ. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото за промяна на правилата за употреба. Всички правила са достъпни онлайн по всяко време както и на хартиен носител по заявка на клиента.
 6. Онлайн абонамент
  КЛИЕНТЪТ трябва да заяви онлайн абонамент за ползване на услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ трябва да признае, че цялата информация, която той / тя предоставя онлайн, е коректна. Съгласяването с условията на употреба онлайн, чрез регистрационната форма е еквивалентно на неговото подписване.
 7. Известяване на промяна на тарифния план
  ДОСТАВЧИКЪТ има правото да променя цените на услугите, за да отрази промяната в цената на услугата или други причини. В случай на промяна на цената ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати 30-дневно предизвестие за намеренията си на своите КЛИЕНТИ по електронна поща, описана в регистрацията на КЛИЕНТА.
 8. Старт на услуги
  ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да активира услугата на КЛИЕНТА в рамките на 24 часа след заплащането на услугата.
 9. Качеството на услугите
  Въпреки че ДОСТАВЧИКЪТ ще направи най-големите възможни усилия да се осигури качество и непрекъснатост на услугите, които предлага, това не е гарантирано. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да са нанесени щети от трето лице, които могат да доведат до прекъсване на услугите на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за използването на информацията в профила си и всички последствия от използването и. Но ако в сайта е установено, че съдържа всякакви материали, които могат да представляват нарушения на нашите приемливи условия, клиентският профил ще бъде прекратен незабавно.
 10. Домейни
  ДОСТАВЧИКЪТ ще регистрира домейн името / имената, изисквано / изисквани от КЛИЕНТА.
  КЛИЕНТЪТ трябва да се съгласи да плати таксата за регистрация на домейн (и) при осъществяването на споразумението.
  При вече заплатено от КЛИЕНТА домейн име, същият става негов собственик до края на периода, за който е закупено, и ДОСТАВЧИКЪТ при никакви условия не възстановява заплатената от клиента сума.
 11. Прекратяване на услугите
  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже услугите на някого, както и да прекрати съществуващи услуги с 14-дневно предварително известие за намеренията си по някаква причина или без причина и без предварително известие, ако КЛИЕНТЪТ е нарушил клаузите на този договор.
 12. Плащания
  Плащането трябва да бъде в български лева, щатски долари или евро, и трябва да бъде направено чрез договорените с ДОСТАВЧИКА начини. КЛИЕНТЪТ разбира, че при неплащане за услугите си това ще доведе до автоматична "пауза" на неговия профил. По време на периода хостваният уебсайт на КЛИЕНТА няма да бъде достъпен. Профилът ще бъде възстановен, след като пълното изплащане е получено от страна на ДОСТАВЧИКА.
 13. Законосъобразно използване на Интернет
  КЛИЕНТЪТ се съгласява да използва Интернет в съответствие със закона и с етичните правила, установени или предстои да бъдат създадени в бъдеще.
 14. С ограничена отговорност
  ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при никакви обстоятелства за щети, произтичащи от или по някакъв начин свързани с настоящото споразумение, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА ЗАГУБИ, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ДАННИ, комуникация LINE законопроекти, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ, щети на трети лица И ДР. Освен това ДОСТАВЧИКЪТ НЯМА ПРАВО ДА цензура всяко съдържание в Интернет. КЛИЕНТЪТ поема НАПЪЛНО ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО за своя сметка информация и всички последствия от това използване.
 15. Обезщетения
  КЛИЕНТЪТ обезщетява, защитава от съвета разумно приета от ДОСТАВЧИКА, защита и задръжа ДОСТАВЧИКА безвреден от и срещу всякакви претенции, задължения, загуби, разходи, вреди, разходи, включително консултантски и адвокатски хонорари и съдебни разноски, искания, причините за действия, или съдебни решения, пряко или непряко, произтичащи от или свързани с уеб хостинг и други услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИКА на клиента.
 16. Цялото споразумение
  Настоящото споразумение представлява цялото разбиране и договор между страните и отменя всички предварително направени устни или писмени представителства, комуникации, разбиранията и споразумения между страните по отношение на предмета на настоящото, всички представителства, комуникации, разбиранията и споразумения са отменени, доколкото те не са специално обединени в него.
 17. Скъсване на предоставянето
  Ако някоя от разпоредбите на това споразумение е незаконна, нищожна или поради каквато и да е причина неприложима, тя се счита за отделна и по никакъв начин не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на настоящото споразумение, което ще остане в сила в съответствие с неговите условия.
 18. Възстановяване на пари от закупени продукти
  При желание, КЛИЕНТЪТ може да се откаже от закупен от него продукт в 30-дневен срок след датата на плащане на продукта. В такъв случай, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява пълната сума на закупения от КЛИЕНТА продукт, с изключение на таксата за превод. Това е валидно за всички продукти, с изключение на регистрацията на домейни. КЛИЕНТЪТ запазва правата върху регистрираните от него домейни за оставащия период на регистрацията.


Декларация за конфиденциалност

ДОСТАВЧИКЪТ уважава вашето право на личен живот и целенасочено го защитава. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да ви информира за нашата политика и практика, относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн. Нашите Web сайтове са организирани така, че по принцип да позволяват да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да можете лесно да намирате тази декларация, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като поставяме линк към нея на видно място в нашата страница за регистрация и в долната част на всяка страница. В случаите, когато заявите желание да Ви предоставим продукти и услуги, ние имаме нужда от информация и настоящата декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено за ДОСТАВЧИКЪТ.


 1. С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете, собственост на ДОСТАВЧИКЪТ, се съгласявате, че личните Ви данни по смисъла на Закона за защита на личните данни ще бъдат използвани от нас само в случаите, описани по-долу. Предоставянето на каквато и да било лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.
 2. Когато имаме нужда от информация, която да Ви идентифицира лично (лична информация) или ще ни позволи да се свържем с Вас по телефон, електронна поща или стандартна поща. Тази информация ни е необходима единствено и само за обратна връзка с Вас: за изготвяне на проформа-фактури, фактури, за изпращане на информация до Вас, свързана със закупени от Вас продукти. Личната информация, която Доставчикът събира за своите клиенти, се ограничава само до: име и фамилия, град, пощенски код, адрес, телефон, факс и e-mail, но може да включва и допълнителна информация, която да се използва са изготвяне на проформа-фактури и фактури. В случаите, когато покупката на продукти/услуги се осъществява в уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКЪТ и когато се изисква заплащане, ще Ви бъде поискана лична информация, нужна за това плащане (име, адрес, телефонен номер и номер на кредитна карта, например), където обаче са валидни условията за конфиденциалност на организацията, обработваща съответното плащане (например PayPal). Покупката на продукти и/или услуги от уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква регистрация на същите по електронен път. В такива случаи са валидни правилата за конфиденциалност на съответните сайтове, в които и където ще се извършват тези регистрации. ДОСТАВЧИКЪТ води статистика на посещенията в уеб сайтовете принадлежащи му, която може да включва: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани Web сайтове, ключови думи в Web търсачки и други. Тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКЪТ.
 3. Вашата лична информация се използва от нас за предоставяне на поискани и/или закупени от Вас продукти и/или услуги или информация, свързана с тях и за предоставяне на актуална информация за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКЪТ. В определени случаи Доставчикът ще наема други фирми, организации или лица, които ще предоставят определени услуги от наше име: извършване на услуги, отговаряне на Ваши въпроси относно продукти и/или услуги, извършване на директни мейл кампании, обработка на информация и други. Ние ще предоставяме на тези фирми само информацията, която им е нужна за изпълнението на договорените с нас услуги, като на тях не им е позволено да използват тази информация за каквато и да е друга цел.
 4. Случаите, в които Доставчикът може да разкрие Вашата лична информация, са следните:
  - Ако това се изисква от нормативен и/или подзаконов нормативен акт на действащото законодателство на Р България;
  - Ако това е нужно за съответствие със законовите разпоредби по отношение на ДОСТАВЧИКЪТ;
  - Ако това е нужно за защита на правата и/или имуществото на ДОСТАВЧИКЪТ;
  - Ако това е нужно за реагиране при спешни и/или форсмажорни обстоятелства за личната безопасност на служителите и сътрудниците на ДОСТАВЧИКЪТ, потребителите на продукти и/или услуги, закупени от ДОСТАВЧИКЪТ или други лица.
 5. Когато се регистрирате в някой от уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКЪТ или ни дадете лична информация по друг начин, ДОСТАВЧИКЪТ няма да споделя тази информация с трети лица и организации без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горната точка. Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в точка 3. Регистрирането в уеб сайтовете на Доставчикът Ви дава възможност да ни уведомите дали желаете да се свържем с Вас. Доставчикът може да Ви изпраща периодично e-mail съобщения, с които да Ви информира за: потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и др.
 6. Ние разчитаме на Вашата коректност в предоставянето на лична информация, за да Ви предоставим най-добрите продукти и услуги на най-ниски цени. Достъп до Вашата лична информация имат само определени служители на ДОСТАВЧИКЪТ, определени от управителя на фирмата.
 7. ДОСТАВЧИКЪТ целенасочено ще защитава предоставената от Вас лична информация. Ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предотвратим неоторизиран достъп или изтичане на Вашата информация. Нашите фирми-партньори, система за електронни разплащания, както и други услуги, полагат максимални усилия за запазване конфиденционалността на предоставяната от Вас информация.
 8. ДОСТАВЧИКЪТ прави периодични резервни копия на информацията от потребителския акаунт на Потребителя. Тази информация включва файлове, бази от данни, e-mail съобщения, логове, потребителски настройки и др. Резервно копие се прави всеки ден и се пази в продължение на шест месеца.
 9. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото периодично да актуализира настоящата декларация за конфиденциалност. При настъпването на съществени промени в декларацията за конфиденциалност, ДОСТАВЧИКЪТ ще Ви уведоми, чрез електронна или обикновена поща, по телефона или по друг начин.

КЛИЕНТЪТ изцяло приема и разбира гореспоменатите уебхостинг условия и споразумения, определени от доставчика. Клиентът е напълно запознат и отговаря на последствията, които могат да възникнат.